اخبار اجتماعی » تعداد کشته‌های انفجار تعمیرگاه در غرب تهران به 3 نفر رسید