اخبار ورزشی » تلاش تیم زنان رئال مادرید برای فراموش کردن شکست سنگین