اخبار ورزشی » مدیریت فروشگاه های رسمی رئال مادرید از آدیداس گرفته می شود