اخبار ورزشی » ورزشکاران جهان در شبکه های اجتماعی؛ 9 سپتامبر 2019